Øvrige brancher

Kommunikationen i erhvervslivet undergår for tiden konstante forandringer. Der kommer stadig nye og større krav til hurtige forandringer og funktioner, samt meget højere krav til ydeevnen fra den enkelte bruger.

For få år siden accepterede man at telefonanlægsudbyderen fortalte at en ny funktion ikke kunne virke på det nuværende system. Man kunne så vælge at leve uden denne funktion eller investere i et helt nyt telefonanlæg for at kunne tilbyde de samme services som ens konkurrenter. Men dette har ændret sig i dag med den store udvikling i teknologier, hvor IP Telefoni er ved at overtage de gamle telefonanlæg samt fax maskiner.

Udviklingen fra fax til e-mail, fra telefon til mobil telefon, har bevirket at kunder, leverandører og partnere i dag forventer hurtig respons og nem adgang til firmaer. Mange medarbejdere er begyndt at arbejde hjemme, eller er væk fra kontoret en stor del af arbejdsdagen, men kunder og medarbejdere forventer stadigvæk at disse personer giver en høj service selvom de ikke er fysisk til stede i firmaet. Disse høje krav har gjort at det traditionelle telefonsystem ikke længere kan følge med og det er her IP telefonien har sin stærke side, udover at disse systemer også viser sig at være langt mere økonomiske i såvel drift som anskaffelse.

Den IP telefoni løsning som phone-it tilbyder, hjælper vores kunder til at leve op til de konstant voksende krav, spare investeringsomkostninger og løbende telefon omkostninger, forbedrer kundeservicen, maksimerer produktiviteten samt åbner helt nye muligheder for optimeret kundepleje.

Som konklusion føler vi, at der er en række brancher, som kan nyde store fordele af alle de mange funktioner som phone-it tilbyder i vores hostede IP telefoni løsning.