Sundhed

Hvor mange gange har du som læge / speciallæge ikke modtaget klager over at du er svær at komme igennem til i telefontiden, eller du bliver forstyrret når klokken er over 9 og du er i gang med andre af dagens mange gøremål? Ville det ikke være dejligt at få et telefonsystem som tilbyder dig en køordning eller mulighed for kun at modtage opkald i bestemte tidsrammer uden du skulle investere alt for mange penge?

Hvor mange gange har du ikke haft besvær med at finde patientjournalen, mens patienten ventede på telefonen? Som læge / speciallæge er vi sikker på at du ville få glæde af at patientens detaljer automatisk kommer frem på skærmen før du svarer opkaldet, dette vil ikke kun spare en del tid så du kan besvare flere opkald samt du ville også være i stand til at svare opkaldet med en personlig hilsen såsom ”godmorgen Hr. Jensen”.

Har du ikke gået og tænkt over den mulighed at besvare telefonen hjemme, men dit telefonsystem har ikke kunnet yde denne service med mindre du havde en stor investering i et nyt telefonsystem. Ville du ikke have fornøjelse af at besvare opkald hjemme?

Ville det ikke hjælpe dig med at forbedre din praksis hvis du kunne få statistikker over din telefonkonsultation der kunne lave beregninger over, hvor lang tid hvert opkald tager, den gennemsnitlige ventetid, osv?

Servicen som Phone-it tilbyder gennem deres hosted IP telefoni hjælper med at overkomme disse og mange andre situationer. Nu vil læger være i stand til at yde en bedre borgerservice gennem deres telefonsystem.

Der er en del fordele som den praktiserende og speciallæge kan opnå ved brug af Phone-it hosted IP telefoni service. Nogle af disse er:

  • Ét system for alle jeres kommunikationskrav – Alle medarbejdere i din praksis vil kunne styre telefonen og e-mailbeskeder via desk-toppen og programmet er Windows-baseret så mange funktioner vil du som bruger allerede have kendskab til.
  • Integration med patientjournalen – Muligheden for at kombinere jeres telefonsystem med jeres nuværende software program med patientjournalerne, så når du modtager et opkald vil patientens detaljer automatisk komme op på skærmen før du besvarer opkaldet. Dette betyder at du vil spare meget tid for både dig og din patient, samt du ville kunne svare opkaldet med en personlig hilsen. Du ville også få mulighed for at ringe op direkte til patienten med fra journalen, ved bare et museklik, så nu er det slut med ”tastefejl”.
  • Mobilitet & Fjernadgang – Fjernadgang via telefon eller PDA til lægepraksissen mens du opholder dig på dit hjemmekontor, ved brug af en VPN- forbindelse, får du med det samme adgang til det samme telefonsystem som hvis du sad i din lægepraksis.
  • Centraliseret Receptionist – Ved brug af kun IP Telefoni i et lægehus er det muligt at centralisere alle opkald i en større praksis som har flere læger / speciallæger. Det vil sige at skønt hver læge har deres eget telefonnummer, så behøver de ikke også at have deres egen receptionist. Ved brug af IP telefoni vil receptionisten kunne se hvilken læge patienten ringede op til samt få patientjournalen op på skærmen. Dette kan give en del omkostningsbesparelser da hver praksis ikke skal ansætte deres egen receptionist.
  • Optag telefonsamtaler – Du vil have mulighed for at optage telefonsamtaler. Det betyder at du så senere kan genhøre dem i ro og mag på din PC og opdatere patientjournalen med alle detaljerne.
  • Oprettelse af en akutknap – Det betyder, at patienter, der ringer, kan trykke på en bestemt tast, hvis de har akut brug for kontakt. Du vil som læge kunne modtage disse opkald for eksempel på din mobiltelefon.