Optimalt køoverblik

Du kan hele tiden følge med i hvem der står i kø til dig og dine kollegaer og trække et kald fra alle køer

Integration med journalsystemer

Inden patienten vælger lægen, bliver han bedt om at indtaste sit CPR nummer, så når du tager kaldet åbnes patientens stambillede i dit lægesystem

Virtuel Statistik

Et statistikprogram hvor du kan se opkaldenes tidspunkter og varigheder. Derudover kan du se kø-rapporter, et specificeret overblik over dit forbrug og meget mere

Driftsstabilitet

Mobilitet

Databaseintegration